Komunikaty - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym, Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany, woj. świętokrzyskie I. Do konkursu może przystąpić:

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w klasach I-ych Technikum w roku szkolnym 2015/2016 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Przedmiot Klasa

Kalendarz roku szkolnego 2014/2015

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym organizuje zajęcia dydaktyczno - wychowawcze w 5 dniach tygodnia (od poniedziałku do piątku). Rok szkolny 2014/2015 trwa od 1 września 2014r. do 31 sierpnia 2015 r. i dzieli się na dwa półrocza: I – od 1 września 2014r....

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2014/2015

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI 26 września 2014r. /pi/ 15:30- Spotkanie z Rodzicami uczniów klas I i IV Spotkania klasowe , organizacja pracy, wybór Rad Klasowych Rodziców, informacja o procedurach egzamin

Program rządowy "Wyprawka szkolna" 2014

W związku z kontynuacją realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” dla uczniów klas III szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2014/2015: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, którzy rozpoczynają edukację opartą na nowej podstawie programowej kształcenia...

Wykaz podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w klasach I-ych Technikum w roku szkolnym 2014/2015 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Przedmiot Klasa

Ogłoszenie o sprzedaży zużytego składnika majątku ruchomego

Działając na podstawie § 35 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761), Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie...

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego

Ogłoszenie o zużytych i zbędnych składnikach majątku ruchomego Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym działając zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w który wyposażona...

Wykaz podręczników obowiazujących w roku szkolnym 2013/2014

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH w klasach I-ych Technikum w Sichowie Dużym w roku szkolnym 2013/2014

Program "Wyprawka szkolna" 2013/2014

Informuję, że będzie kontynuowana realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna” dla uczniów klas II szkoły ponadgimnazjalnej w roku szkolnym 2013/2014: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, którzy rozpoczynają edukację opartą na nowej podstawie programowej...