Aktualności - archiwum

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja dotycząca nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego

Nr sprawy: ZSCKR -202/1/11 Działając na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz.U. z 2010r. Nr 114 poz.761) Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia...