Przetargi

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont korytarza, łazienki, świetlicy oraz 4 pokoi mieszkalnych na I piętrze w budynku internatu

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont korytarza, łazienki, świetlicy oraz 4 pokoi mieszkalnych na I piętrze w budynku internatu ZS CKR w Sichowie Dużym Numer ogłoszenia: 80057 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - remont szatni, dwóch balkonów, schodów zewnętrznych i ściany szczytowej w szkole

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont szatni, dwóch balkonów, schodów zewnętrznych i ściany szczytowej w ZS CKR w Sichowie Dużym Numer ogłoszenia: 79829 - 2016; data zamieszczenia: 10.06.2016 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym - zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 22+1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca dla ZS CKR w Sichowie Dużym. Numer ogłoszenia 66019 - 2016; data zamieszczenia: 02.06.2016r. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówieni

Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 22+1

Sichów Duży, 25.05.2016r. Odpowiedź na zapytanie nr 2 do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca dla ZS CKR w Sichowie Dużym”

Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 22+1

Sichów Duży, 24.05.2016r. Odpowiedź na zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca dla ZS CKR w Sichowie Dużym”

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu 22+1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy Zakup i dostawa fabrycznie nowego autobusu do przewozu 22 pasażerów + 1 kierowca dla ZS CKR w Sichowie Dużym. Numer ogłoszenia 130124 - 2016; data zamieszczenia: 23.05.2016r Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogł