Komunikaty

Zasady wydawania duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych

Zasady wydawania duplikatów świadectw, dyplomów, legitymacji szkolnych

 
Na podstawie § 19 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicy oraz odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz. U. z 2005r. nr 58, poz. 504).

„Za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu, zaświadczenia i indeksu oraz za legalizację dokumentu przeznaczonego do obrotu prawnego z zagranicą pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany, odpowiednio, przez dyrektora przedszkola, szkoły, komisji okręgowej lub organu dokonującego odpowiedniej czynności."

Zgodnie z Ustawą o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz. U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.) opłaty wynoszą:

  • za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego - 26 zł,
  • za wydanie duplikatu legitymacji szklonej - 9 zł,


Powyższych opłaty należy dokonywać w sekretariacie szkoły lub wpłacać na konto:
Bank Spółdzielczy w Staszowie o/Rytwiany
85 9431 0005 2004 0400 0270 0015

W przypadku zagubienia świadectwa szkolnego, legitymacji szkolnej lub innych dokumentów zainteresowany winien złożyć wniosek o wydanie duplikatu zaginionego lub zniszczonego dokumentu. Do wniosku należy dołączyć, o ile jest to możliwe, zniszczony dokument oraz potwierdzenie dokonania opłaty za wydanie duplikatu.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 29.06.2010r.
Dokument wytworzony przez: Dyrekcja
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Dyrektor
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 29 czerwca 2010 10:31
Dokument wprowadzony do BIP przez: Anna Durlej
Ilość wyświetleń: 2027
29 czerwca 2010 10:53 (Anna Durlej) - Zmiana treści dokumnetu.
29 czerwca 2010 10:50 (Anna Durlej) - Zmiana treści dokumnetu.
29 czerwca 2010 10:49 (Anna Durlej) - Zmiana treści dokumnetu.