Plany pracy

Wybierz rok

Plan pracy opiekuńczo - wychowawczej w internacie na rok szkolny 2015/16

Plan Pracy opiekuńczo – wychowawczej na rok szkolny 2015/2016 został opracowany w oparciu o: 1. Statut Szkoły. 2. Program Wychowawczy Szkoły. 3. Regulamin Internatu i Rozkład dnia. 4. Uwagi i propozycja zadań opiekuńczo – wychowawczych zaproponowanych przez wychowawców internatu. 5. Uwagi rodziców dotyczące oddziaływań...

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok szkolny 2015/16

Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2015/2016 został opracowany w oparciu o: 1. Statut Szkoły. 2. Program Wychowawczy Szkoły. 3. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/2016ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. 4. &n