Programy

Wybierz rok

Szkolny Program Profilaktyki

Szkolny Program Profilaktyki opracowany został na podstawie: 1.Obowiązujących aktów prawnych; 2.Statutu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym; 3.Programu Wychowawczego; 4.Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” oraz rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018...