Regulaminy

Wybierz rok

Regulamin internatu

Regulamin Internatu Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym ROZDZIAŁ I Podstawy prawne 1. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2198 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59 z późn.zm) 3. Rozporządzenie...

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Regulamin Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sichowie Dużym „Samorząd jest to właściwie praca organizowana po to, aby jednakowo dobrze działo się wszystkim, którzy razem uczą się, działają... Żeby jeden drugiego nie krzywdził, nie przeszkadzał, nie dokuczał......

Regulamin Dziennika Elektronicznego

Z E S P Ó Ł S Z K Ó Ł CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO Sichów Duży 89, 28-236 Rytwiany www: http://zsckrsichow.pl/ e-mail: sichow@poczta.onet.pl

Regulamin Rady Pedagogicznej

REGULAMIN RADY PEDAGICZNEJ TECHNIKUM ZESPOŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W SICHOWIE DUŻYM PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 7 września 1991