Plany pracy

Wybierz rok

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok szkolny 2018/19

ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO im. Adolfa Dygasińskiego w Sichowie Dużym

Plan pracy dydaktyczno - wychowawczej na rok szkolny 2016/17

Plan Pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 2016/2017 został opracowany w oparciu o: Statut Szkoły. Program Wychowawczy Szkoły. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej. Zalecenia Ministra