Statut

Wybierz rok

Statut Szkoły zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dnu 28 listopada 2019 roku

STATUT Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego Technikum w Sichowie Dużym

Tekst jednolity Statutu Szkoły zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej w dnu 7 marca 2017 roku

I. NAZWA i TYP SZKOŁY § 1 Technikum jest publiczną szkołą ponadgimnazjalną dla młodzieży i nosi nazwę: „Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Adolfa Dygasińskiego Technikum w Sichowie Dużym”. § 2 Siedzibą Technikum jest Sichów Duży, powiat staszowski, województwo świętokrzyskie. ...